Plaats advertentie Plaats advertentie
 • Kies je groep of categorie
 • Antiek & Kunst
  • Antiek | Woonaccessoires
  • Antiek | Diversen
  • Kunst
  • Overige
 • Auto Onderdelen & Accessoires
  • Auto Onderdelen
  • Auto Accessoires
  • Banden & Velgen
  • Overige
 • Autos & Vervoer
  • Auto's
  • Auto's Divers
  • Bestelwagen
  • Landbouw
  • Vrachtwagens
  • Overige
 • Boeken
  • Kind & Jeugd
  • Kunst & Cultuur
  • Leesboeken
  • Sport & Hobby
  • Studie & Cursussen
  • Zakelijk boeken
  • Overige
 • Bouw & Doe-het-zelf
  • Bouwmaterialen
  • Gereedschappen
  • Installatiematerialen
  • Machines
  • Overige
 • Computers & Games
  • Computer & Randapparatuur
  • Computer Onderdelen
  • Laptops & Toebehoren
  • Tablet & Toebehoren
  • Spelcomputers & Games
  • Overige
 • Diensten & Vakmensen
  • Auto & Vervoer
  • Bouwen | Huis & Tuin
  • Dierenverzoring
  • Feest & Vrije tijd
  • Gezin & Huishouden
  • Lessen & Trainingen
  • Media & Internet
  • Reparatie & Service
  • Uiterlijk & Verzorging
  • Zakelijke diensten
  • Overige Diensten
 • Dieren & Toebehoren
  • Honden & Toebehoren
  • Katten & Toebehoren
  • Paarden & Toebehoren
  • Vissen & Toebehoren
  • Overige dieren
  • Overige
 • Fietsen & Motoren
  • Fietsen
  • Fietsen | Accessoires
  • Fietsen | Onderdelen
  • Motoren
  • Motoren | Accessoires
  • Motoren | Onderdelen
  • Scooters & Brommers
  • Overige
 • Hobby & Sport
  • Hobby | Handvaardigheid
  • Hobby | Kleding & Stoffen
  • Hobby | Modelbouw
  • Hobby | Spelen
  • Hobby | Diversen
  • Sport & Toebehoren
  • Overige
 • Huis & Tuin
  • Huis | Badkamer
  • Huis | Banken & Stoelen
  • Huis | Kasten & Tafels
  • Huis | Keuken
  • Huis | Slaapkamers
  • Huis | Stoffering
  • Huis | Witgoed & Apparatuur
  • Huis | Woonaccessoires
  • Tuin | Aanleg & Decoratie
  • Tuin | Accessoires
  • Tuin | Bloemen & Planten
  • Tuin | Huisjes & Meubels
  • Overige
 • Kleding, Uiterlijk & Accessoires
  • Baby & Kinderen
  • Brillen
  • Dames
  • Heren
  • Horloges
  • Sieraden
  • Tassen & Koffers
  • Uiterlijk & Verzorging
  • Overige
 • Muziek & Films
  • Audio apparatuur
  • Blu-ray
  • CD
  • DvD
  • Vinyl
  • Muziekaccessoires
  • Overige
 • Telefoons
  • Hoesjes & Frontjes
  • Telefoons
  • Onderdelen & Toebehoren
  • Overige Telecom
 • TV's & Camera's
  • Accessoires
  • Foto & Videocamera
  • Tv's & Media
  • Overige
 • Vakantie & Recreatie
  • Hotels & Huizen
  • Kamperen
  • Recreatie
  • Reizen
  • Overige
 • Verzamelen & Postzegels
  • Ansichten & Foto's
  • Beelden & Servies
  • Kantoor & Huis
  • Munten & Biljetten
  • Postzegels
  • Speelgoed
  • Trading cards
  • Transport Modellen
  • Overige Verzamelingen

Algemene voorwaarden

Welkom bij Dealmarkt,

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid, Cookies, Disclaimer en Huisregels. Dealmarkt kan deze allemaal van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen.

Artikel 1. Definities

 • 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Website: Alle interne pagina's die deel uit maken van de website Dealmarkt;
  • Advertentie: een op de website geplaatste advertentie, waarin producten of diensten worden aangeboden of gevraagd
  • Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website;
  • Gebruiker: degene die, anders dan als adverteerder, gebruik maakt van de website;
  • Persoonsgegevens: de door adverteerder of gebruiker verstrekte gegevens;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders respectievelijk gebruikers enerzijds en Dealmarkt anderzijds.
 • 2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Adverteren

 • 3.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website komt een Overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en Dealmarkt. Daarbij gelden de Huisregels van de website, alsmede deze Algemene Voorwaarden. Plaatsing op de website vindt plaats gedurende een door Dealmarkt te bepalen aantal dagen.
 • 3.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft adverteerder Dealmarkt toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel links, foto en/of video –materiaal te plaatsen op de website.
 • 3.3 Dealmarkt kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
 • 3.4 Dealmarkt spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de adverteerder reacties op zijn advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Dealmarkt is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de website tot stand komt tussen adverteerder en gebruiker.
 • 3.5 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 • 3.6 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van foto en videomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de website.
 • 3.7 De informatie die door adverteerder in een advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product/dienst. De advertentie mag worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag eveneens dienen om diensten en/of producten van een adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een advertentie een link naar de website van de adverteerder is opgenomen dient deze relevant te zijn.
 • 3.8 De adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 • 3.9 Dealmarkt behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte foto/video –materiaal of links te verwijderen. Dealmarkt zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden. De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.
 • 3.10 Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.
  Indien de Advertentie (om welke reden ook ) wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.
 • 3.11 Elke advertentie en de inhoud daarvan moet voldoen aan de huisregels van de website.

Artikel 4. Reageren

 • 4.1 Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. Dealmarkt is daarbij op geen enkele wijze partij.
 • 4.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt gereageerd als de gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft uitsluiting van gebruik tot gevolg.

Artikel 5. Regels voor het plaatsen van beoordeling

 • 5.1 Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.
  Een beoordeling:
  • a) moet naar waarheid worden ingevuld;
  • b) moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
  • c) mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
  • d) mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
  • e) mag geen commerciële boodschappen bevatten
 • 5.2 Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen kunnen niet door Dealmarkt verwijderd worden, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Dealmarkt gerechtigd de beoordeling te verwijderen.

Artikel 6. Misbruik melden

 • 6.1 Voor uw veiligheid en om misbruik van uw email en gegevens tegen te gaan, kunt u de optie “Prive Communicatie“ selecteren (te vinden na inloggen via Mijn Dealmarkt -> Mijn Contacten ->Berichtinstellingen) om uw e-mailadres af te schermen van uw contacten. De optie werkt alleen als u de berichten via de site beantwoord.
 • 6.2 Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het icon “Klacht indienen” (waarschuwingsdriehoek icon) bovenaan elke advertentie. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.
 • 6.3 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, de Gebruiksvoorwaarden, de Huisregels en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen :
  • a) Dealmarkt kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Dealmarkt of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
  • b) Dealmarkt kan een of meerdere Advertenties en/of Abonnementen van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
 • 6.4 Dealmarkt kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Dealmarkt binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Zie ook pagina Privacybeleid.

Artikel 7. Sites en diensten van derden

 • 7.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Dealmarkt heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 • 7.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Dealmarkt is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 8. Betaalde diensten en Tegoed

 • 8.1 Voor bepaalde Advertenties of Abonnementen dient door de Adverteerder te worden betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven op de website. Alle tarieven zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Dealmarkt kan de prijzen te allen tijde wijzigen.
 • 8.2 Indien sprake is van een betaalde Advertentie of Abonnement , kan deze alleen geactiveerd worden nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.
 • 8.3 De Adverteerder kan in sommige gevallen een tegoed opwaarderen of kopen, dat kan worden gebruikt voor de betaling van extra diensten van Dealmarkt. Een tegoed kan uitsluitend worden gebruikt – zolang uw account actief is – voor het plaatsen en/of promoten van Advertenties. Tevens kan worden gebruikt om Abonnementen te kopen.
 • 8.4 Het tegoed en/of resterende in geen enkel geval in geld uitgekeerd. Eenmaal aangeschafte abonnementen, diensten van Dealmarkt en/of extra promotie worden niet gerestitueerd.

Artikel 9. Gebruik van Persoonsgegevens

 • 9.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en E-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.
 • 9.2 In het kader van onze dienstverlening legt Dealmarkt gegevens vast. Dealmarkt gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kunt u eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van u zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.
 • 9.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.
 • 9.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 • 9.5 Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) E-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders. Zie ook pagina Privacybeleid.

Artikel 10. Helpdesk

 • 10.1 Dealmarkt stelt aan adverteerders en gebruikers een Contact pagina ter beschikking, waar zij per E-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties.
 • 10.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Dealmarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 11. Beveiliging

 • 11.1 Dealmarkt spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
 • 11.2 Dealmarkt is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Artikel 12. Vrijwaring

 • 12.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • 12.2 Adverteerder vrijwaart Dealmarkt tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 12.1 bepaalde. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Dealmarkt moeten worden gemaakt.

Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid en garanties

 • 13.1 Dealmarkt is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken. Dealmarkt is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, voor de inhoud van advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
 • 13.2 De informatie die door Dealmarkt zelf op de website is geplaatst, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Dealmarkt niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
 • 13.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 13.4 Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
  Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten

Artikel 14. Uitsluiting

 • 14.1 Dealmarkt behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • 14.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Dealmarkt om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 • 15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, video's, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Dealmarkt respectievelijk haar licentiegevers.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 16.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
 • 16.2 Op de Overeenkomst tussen Dealmarkt en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 • 16.3 Dealmarkt kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en categorieën, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
 • 16.4 Dealmarkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing nadat deze op onze website is gepubliceerd.
 • 16.5 Dealmarkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing nadat deze op onze website is gepubliceerd.